నిరీక్షణ

సాయంసమయం సంధ్యారాగం పాడుతోంది. మొహాన ఎరుపద్దుకున్న సూరీడు జారిపోతూ పెట్టిన ముద్దుకి వీడ్కోలు చెబుతున్న ఆకాశం బుగ్గలు ఎరుపెక్కి కెంజాయ అలుముకుంటూ ఉంది. వడివడిగా పడుతున్న అడుగులు విరహాన్ని తట్టుకోలేని గుండెకి సర్దిచెప్పుకుంటోంది. పొన్నచెట్టుకింద ఎదురుచూస్తూ నిల్చున్న నువ్వు రెప్పవాల్చిన క్షణంలో కనిపించి అంతలో మాయమైపోతున్నావు. నిన్నందుకోవాలన్న తపనలో ఉఛ్వాసనిశ్వాసాలకు తేడాలేకుండా చాతీ ఎగిసిపడుతోంది. ఎంతదూరం నీకోసం పరిగెత్తానో వెనక్కితిరిగి చూసుకునేందుకు కూడా మనస్కరించడంలేదు.

ఎక్కడ ఉన్నావో కూడా తెలీని నీకోసం ఎదుటే ఉన్నట్టు ఊహించుకుని తపనపడిపోతున్న మనస్సుకి ఎలాచెప్తే అర్థంచేసుకుంటుందో తెలియక సతమతమయ్యే క్షణంలో నాబాధ ఎవరికి అర్థమయ్యేను? నీకుతప్ప. అసలా బాధలో ఉండే ఆనందం ఎంత తృప్తినిస్తుందో ఎవరికి తెలిసేను? నాకుతప్ప. ఆకలయికలో కలిగే పరవశపు అనుభూతులెవరు పొందేరు?మనం తప్ప. ఆదృశ్యాన్ని కళ్లముందు సాక్షాత్కరింపజేసుకున్న తక్షణం లాగివదిలినబాణంలా ఒక్కసారిగా ఒళ్ళువిరుచుకుని ముందుగు వందరెట్లవేగంతో, వెయ్యిరెట్ల విశ్వాసంతో నీవైపుసాగే నాకు బలమెక్కడిది? నమ్మకమెక్కడిది? అని అడుగుతున్న లోకానికి నువ్వున్న దిక్కువైపు చూపినప్పుడు వాటిగొంతుమూగబోయిన క్షణం నేను ఈప్రపంచాన్ని గెలిచేరోజు ఎంతోదూరంలో ఉండబోదన్న వాస్తవం అర్థమైంది.

ఒక్కక్షణం..నాకళ్లను నేనేనమ్మలేని ఒక్కక్షణం. గుండెబరువు దిగిపోయింది. ఇంతకాలం మనసుతో వేళాకోళం చేస్తున్న మస్తిష్కం ఓటమినొప్పుకుంది. వెళ్తూవెళ్తూ చివరిగా కొండలతో పరాచికాలాడుతున్న సూర్యుడు మనవైపే కళ్లప్పగించి చూస్తున్నాడు. ఒకవైపు నువ్వు. మరోవైపు ఇంతకాలం నీరూపాన్ని ఊహించుకుంటూ ఊసులాడుకున్న సంధ్య. మద్యన నేను. ఇన్నేళ్ళుగా నేపంచుకున్న మాటలన్నీ నీతో పూసగుచ్చినట్టు చెప్పిన తనకి కళ్ళతోనే కృతజ్ఞతలు చెప్పుకున్నా. ఒక్కక్షణం నాలో పొంగిన ఆవేశాన్ని అణూచుకోలేక నీపైకి ఉరికిన ఉరుకులో 'నాది‌' అన్న అహమే తప్ప మరేంలేదన్నది మనకు మాత్రమే తెలిసిన సత్యం. అలా బిగుసుకున్న మనిద్దరి మద్యనా ఊపిరాడని సంధ్య ఇకనావల్ల కాదంటూ విదిలించుకుని సిగ్గుతో మొహాన్నిదాచుకుంటూ చీకటిలోకి వెళ్ళిపోయింది.

నీతో చెప్పుకోవాలనుకున్న ఎన్నోసంగతులు గుర్తుకురాక, గుర్తొచ్చినవాటిని చెప్పడానికి భాషచాలక మూగవాడినైన క్షణంలో వినిపించిన నీగుండెచప్పుడు నన్ను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసేసింది. కళ్లను గుండెపై ఆన్చినప్పుడు నీకనురెప్పలు పదులసంఖ్యలో దింపిన మన్మధబాణాలు నన్ను అచేతనుణ్ణి చేశాయి. మన్మధుడి అమ్ములపొదిలో ఐదుబాణాలైతే నీదగ్గర అంతకన్నా పదునైనఆయుధాలు ఎక్కడినుంచి వచ్చాయి? రతీదేవి ఇచ్చిందా? లేక నువ్వే రతీదేవివా? అంతమెత్తటి చురకత్తులకి నాగుండెని కోసేంత పదునుందని ఊహించలేకపోయాను. ఆక్షణంలో హృదయంపైన నీకళ్ళు పులిమిన కాటుకమరక పుట్టుమచ్చలా ఎప్పటికీ నిలిచిపోవాలని కోరుకున్న క్షణంలో అనిపించింది "నీకళ్ళలో కాటుకనైపోతే?" అవును. అంతకన్నా ఆనందమేముంది? నాకంతకన్నా హోదా ఏముంది? నీకోసం నేనుచెయ్యగలిగింది అంతకన్నా ఏముంది?

అరచేతుల్తో నీముఖాన్ని పట్టుకుని నెమ్మదిగా పైకెత్తుతున్నాను. నీకళ్ళు కనిపించిన క్షణంలో కాటుకనైపోదామని తపిస్తున్నాను. అలా నీకళ్ళు చూసిన క్షణంలో ఈసృష్టిలోనే అత్యంత అపురూపమైన దృశ్యాన్ని చూశాను. నీకంటి చివర సన్నగా మెరుస్తూ, గురుత్వబలాన్ని ధిక్కరిస్తూ, ఉబికివస్తున్న ఉద్వేగాన్ని ఆపుకుంటూ, నేను నీతోడున్నానన్న దర్పాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఒక్కనీటిచుక్క. ఆల్చిప్పలో ముత్యాలుగా మారామని మురిసిపోతున్న కోట్లకొద్దీ నీటిచుక్కలకి ఆక్షణంలో అవికోల్పోయిన రాచపదవి ఎంతగొప్పదో అర్థమైంది. నేనిప్పుడూ కోహినూర్ అన్నభావాన్ని ప్రదర్శిస్తున్న ఆరాచబిందువును నెమ్మదిగా తీసుకుని నాకళ్ళలో వేసుకున్నా. అలానీకళ్లలోకే చూసుకుంటూ ఉండగా పెదవులు ముడిపడ్డక్షణంలో, నాఉచ్వాసానికి నీనిశ్వాసం నీఉచ్వాసానికి నానిశ్వాసం తోడైనిలిచి ఇద్దరిశ్వాస ఒకటైనప్పుడు కల్గినతృప్తి అమ్మపాలు తాగినప్పుడు అనుభవించానేమో?

కాటుకమరక. నీటిచుక్క. ఈజన్మకి లభించిన అపురూప బహుమతులని తనివితీరా ఆస్వాదిస్తూ తన్మయత్వంలో మూసినకళ్లను ఎప్పుడు తెరిచానో తెలీదు. చుట్టూ చీకటి. నీతోగడిపిన క్షణాలన్నీ నీకళ్లను చూసేందుకే సరిపోయింది. అంతలో మాయమైపోయావు. మరునాడు నీవదనాన్ని, శరీరాన్ని వర్ణించమని అడిగితే తనుకూడా కళ్లను తప్పమరేమీ చూడలేదని సంధ్యచెప్పింది. దిక్కులు పిక్కటిల్లేలా అరుద్దామన్నా ఒంట్లో ఆవహిమ్చిన నిస్సత్తువ ఆప్రయత్నాన్ని విరమింపజేసింది
.
ఎక్కడున్నావో? నాదగ్గరికి ఎప్పుడొస్తావో? తెలీని నీతో చెప్పాలనుకున్న మాటలు సంధ్యతో పంచుకుంటూన్నా.
నాకు దూరంగా ఎన్నాళ్ళుంటావు? మనిద్దరం కలిసి నడవాల్సిన దూరాలు, జవాబు చెప్పాల్సిన ప్రశ్నలు, ఎదిరించాల్సిన పరిమితులు, చేదించాల్సిన లక్ష్యాలు మనకోసం ఎదురుచూస్తున్నాయి. నువ్వు నాపక్కనుండు. ప్రపంచమంతా ఇన్నేళ్ళనుంచి నమ్ముతూ వస్తున్న సిద్ధాంతాల్ని అభూతకల్పనలని. కాలాన్ని స్థంబింపజేచే శక్తి మనిషికుందని నిరూపిస్తా. శిశరాన్ని వసంతంగా మార్చడమెలానో చేసిచూపిస్తా. మనసు మస్తిష్కానికన్నా బలమైనదని ప్రకటిస్తా. నమ్మకానికి మించిన బలం, ఎదురుచూపులకు మించిన ఆనందం లేదని ప్రపంచానికి చాటిచెపుతా. ఇంకా ఎందుకీ దాగుడుమూతలు. వచ్చి నాఅరచేతుల్లో నీముఖాన్ని దాచేసుకో. నీకంటికాటుకను గుండెలపై దిద్దేసుకో.

15 comments:

 1. Hot DANG!! is right!!
  తుక్కు రేగ్గొట్టావుగా! ఆమె అంటూ ఉంటే, ఇది చదివాకైనా రెక్కలుకట్టుకునొచ్చి నీదగ్గర వాలక్పోతే మనిషేకాదు!

  ReplyDelete
 2. వావ్ చైతన్య గారు సూపర్బ్ ! ఆమె ఎవరో తెసుకోవాలని ఉంది నాకు మీరు కళ్ళు తప్ప ఏమీ తెలియదు అని అబద్దాలు చెప్పద్దు సుమా :)

  స్రవంతి గారు ఈ పోస్టు చూసారా మీరు హాలిడే కి ఇండియా రావాల్సిన టైం వచ్చినట్లుంది :)

  ReplyDelete
 3. వావ్ చాలా చాలా బాగుందండి...

  ReplyDelete
 4. ఇది చదివిన ఆడవాళ్ళు కళ్ళకి కాటుకపెట్టుకునే ప్రతిసారీ నువ్వు గుర్తొస్తావు చైతన్యా. తప్పుగా అనుకోకు. బాగా రాశావు

  ReplyDelete
 5. కళ్ళకు కాటుకలా, చేతికి గాజుల్లా.. నుదుటికి తిలకంలా రాధకు మాధవుడు.." పాట గుర్తు వచ్చింది ఇది చదివితే...suuuuper!!

  ఇక లాభం లేదు మీ అమ్మగారి ఫోన్ నంబర్ ఇవ్వు అబ్బాయి సంగతి ఏమిటో చూడమని సిఫారిష్ చేస్తా..

  ReplyDelete
 6. చైతూ నువ్వేనా??? వావ్ :-)

  ReplyDelete
 7. వామ్మో...!!! ఏందిది?? నేను చూస్తున్నది స్వర్నముఖినేనా...??? ఇప్పుడే మీ ఇంటికి ఫోన్ చేసి త్వరపడమని చెప్పాలి...!!!నేను ముందునుంచి అడుగుతూనే వున్నా ఎమన్నా విశేషమా అని..... ఇప్పుడు ఖచ్చితం గా చెప్పగలను ఇది అదే.....!!!!--శివ కుమార్.కొలనుకుదురు

  ReplyDelete
 8. సునీత గారూ
  సంతింగ్ ఫిషి అంటే తెలుగులో ఏమనచ్చూ?
  సుబ్బులు - ఎవురయ్యా ఆ అమ్మాయి. ఏదో రసాయన శాస్త్రం జరుగుతోంది ఎక్కణ్ణో.
  ఆ అమ్మాయ్ ఎవురైనా ఎగుర్కుంటా వచ్చి నీ ముంగట వాలాలని కోరుకుంటా ఉన్యా

  ReplyDelete
 9. వావ్.. ఏం చెప్పను చైతన్యగారూ? నిష్చేష్టుడిని అయ్యానా? అచ్చెరువొందానా? భవమా? అనుభవమా?....ఏదో తెలియని ఒకలాంటి స్థితి.. అస్సలు ఊహించనిది జరిగినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది చెప్పండి... అలాగే ఉంది నా పరిస్థితి.. బహుశా చదివిన వారందరిదీ ఇదే స్థితి ఏమో.. జస్ట్ ఎక్సలెంట్, ఇంకేమీ మాటల్లేవ్.. అంతే..

  ReplyDelete
 10. అబ్బో...నువ్వు బాగా ముదిరి పొయావురా
  శ్రవ్యా గారు మీరు చెప్పింది నిజమే నేను మా వారికి చెప్పి టికెట్ బూక్ చెయ్యిచాలి :)
  తృష్ణక్క అమ్మphone no 9989509849 చేసి చెప్పండి. నేను నిన్న చేసి చెప్పాను
  అమ్మ వాడికి పెళ్ళి చెసుకోవలి అన్నట్లు ఉంది. మనకి ఇంకా చెప్పట్లేదు . చెప్పెలొగా చెస్తె బాగుంటుంది అన్నా దానికి అమ్మ అంది నువ్వు చెప్పింది నిజమే మొన్న వాడి మాటలు విని నేను, పిన్ని అలానే అనుకున్నాం, అంది
  అంతే నేను ఒక్కనిముషం షాక్ అయ్యాను. వీడు ఎలా మాట్లాడితే అమ్మ ఇలా అంది
  అమ్మొ త్వరగా అమ్మాయిని వెతకాలి

  ReplyDelete
 11. Happy Birthday - Krishna

  ReplyDelete
 12. అదేంటండి, ఇంత చక్కటి భావావేశం చూపించి, గమ్మునుండి పోయారు. మరి తరువాతి విషయాలు కూడా తెలియజేయండి. చాలా, చాలా....చాలా బాగుందండి. ఇంకో గొప్పతనం చెప్పనా, ఎక్కడా చిన్న స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ లేదు. చాలా శ్రద్ధగా రాసారు.

  ReplyDelete